“Be fair, can do… and go for it!”


Graag wil ik u helpen met vragen op de volgende gebieden: organisatie-ontwerp, fusie/overname, reorganisaties, cultuur issues, outsourcing, e-HR, talentprogramma’s, recrutering, strategische personeelsplanning, leiderschap, gedragsverandering (o.a. veiligheid, diversiteit) tot het managen van complexe individuele gevallen. Ik heb op productielokaties gewerkt (where the rubber hit’s the road), in beleidsfuncties op een hoofdkantoor, waarbij het ging om beinvloeden van vestigingen, maar ook heb ik leiding gegeven over de landsgrenzen heen.

Vragen waarmee ik benaderd word zijn ondermeer:


Een ingewikkelde verandering is op komst: Dit gaat me veel tijd/energie kosten. Ik heb al zoveel te doen, kan ik dit er nu wel bij hebben? Hoe pak ik dat aan? In het bijzonder: hoe moet dat eigenlijk met de OR? Laat staan met de vakbonden? Wie kan me hierbij helpen?

  • Een ‘People scan’ van uw organisatie
  • Een nieuwe HR Strategy met plan en dash board
  • Strategische personeelsplanning, waar ik wat aan heb!
  • Verkoop deel organisatie: hoe het OR traject?
  • We willen een open cultuur, maar hoe?
  • Invoeren 360 feedbackdelingssysteem
  • CAO- onderhandelingen

Advies

“In mijn ervaring zit het hem vaak in communicatie, eigenlijk vaak meer nog dan in de inhoud. Het tevoren optuigen van een goed plan, met een strakke regie. Draagvlak door openheid, geen verstoppertje spelen, ook bij minder mooie boodschappen. Ik heb veel Bestuurders geholpen door hen hierin te coachen, bij de les te houden, ‘courage’ te tonen. En dat werkte, het is immers nooit iets eenmaligs, er komen weer nieuwe dingen die je samen moet oppakken! Dan is het gewoon ‘eerlijkheid die het langst duurt’.”

We krijgen een nieuwe directeur-bestuurder, zonder ervaring met een OR. We hebben nogal wat lastige dossiers met de OR lopen? Hoe krijg ik hem snel ‘on seat’?

We hebben een nieuw gekozen OR, zonder ervaring met medezeggenschap. We hebben een stevige agenda voor hen. Ik wil graag een snelle maatwerk- (in een keer) training voor de hele OR regelen? Ik wil het schoenlepel-effect. Wie kan me daarbij helpen?

Klaarstomen

‘Investeren aan de voorkant’ is mijn motto; ik heb Bestuurders bij de hand genomen en hen ervan overtuigd dat eerst veel tijd besteden aan de ‘case for change’ zich echt terugbetaalt bij de implementatie. Draagvlak door participatief overleg, meedenken, OR-suggesties zo veel als mogelijk meenemen in een adviesaanvraag. Dan pas formeel indienen. Het werkte zoveel beter dan ‘dit is het’ en dan iedereen op zijn achterste benen en maar onderhandelen tot de laatste snik. Op deze manier heb ik veel gedoe kunnen weghouden van de lijn bij de invoering van veranderingen. Het ging dan vaak bijna als vanzelf. De energie is ineens positief! En dat werd gewaardeerd, want iedereen wil zich graag snel weer focussen op de kerntaken.

Onze nieuwe HR Manager komt pas op 1 januari a.s. In het vierde kwartaal zit onze beoordelingscyclus in een kritische fase. Ik heb nu een probleem! Hoe ga ik dat redden?

Onze HR manager is ziek uitgevallen, terwijl we middenin een reorganisatie zitten. Wie helpt mij om toch voortgang te boeken?

Oplossen!

“Ik kan me snel inleven in de situatie en het echte probleem op tafel krijgen. Samen komen we dan tot mogelijke opties om verder te kunnen, en kiezen we het pad voorwaarts. Dan aan de slag, zonder gedoe, hapklare brokken maken. Alert blijven op de omgeving: past het nog goed in het grotere plaatje, draagvlak, reputatie, etc. Dus samen vinger aan de pols houden en waar nodig, bijsturen. Zo doorgaan tot het resultaat er ligt. Flexibele werkafspraken op maat.”
Door mijn gedreven persoonlijkheid, humor en enthousiasme kan ik mensen in beweging krijgen. Ik zorg ervoor dat de sfeer luchtig is en er sprankeling komt: fun to function. Ik werk graag met een open benadering, geef mensen een platform om hun mening te geven, luister oprecht en zal doorvragen tot het echte probleem op tafel ligt. Ik zal niet aarzelen dat te benoemen. De oplossing moet ook simpel zijn. Geen ingewikkelde processen, lange vergaderingen en saaie presentaties. Ik hou van soepel en ‘vooruit met de geit’.

Contact

Met mijn brede HR kennis en ervaring op zak, kan ik een frisse blik op uw organsiatie werpen en u helpen om verder te komen. Dat kan een adviesproject zijn, een op-maat-workshop voor uw OR, of als interim-HRM help ik uw HR team om op een hoger plan te komen. Samen komen we eruit!

Neem contact op

Reinoud Bruinier


Ervaren HR Executive, directeur van complexe (2000+) organisaties, bestuurder en stevige sparring partner.

Gebieden: strategie, leiderschap, reputatiemanagement, kostenoperaties, employee engagement, herstructurering, cultuur en OR/vakbonden (CAO). Goed gevoel voor ‘de juiste persoon op de juiste plaats’. Sterk op integriteit, authenticiteit, empathie en zeer resultaat gericht.

 

No-nonsens ‘hands on’ benadering met een goed gevoel voor humor.